Co poskytujeme

VILA Třebotov poskytuje péči všem pacientům, kteří po proběhlém akutním onemocnění, při progresi chronického onemocnění či zhoršení psychických funkcí vyžadují déle trvající léčbu, následnou léčebnou rehabilitaci nebo ošetřovatelskou péči.

Nejčastější diagnózy, se kterými naši pacienti přicházejí:

  • stavy po cévních mozkových příhodách
  • stavy po operacích, nejčastěji ortopedických a traumatologických
  • chronická interní onemocnění: ICHS, ICHDK, komplikace diabetu, malnutrice
  • choroby pohybového aparátu
  • onkologické diagnózy
  • chronické rány, bércové vředy, diabetické nohy, dekubity
  • pacienti s gerontopsychiatrickou problematikou
  • paliativní péče u nevyléčitelně nemocných

Profesionální tým složený ze zkušených lékařů specializovaných v oborech geriatrie, interní lékařství, paliativní medicína a klinická výživa, rehabilitační lékařství, dále sester, fyzioterapeutů a dalších odborníků.

Vila Třebotov
Vila Třebotov
Vila Třebotov
Vila Třebotov
Vila Třebotov
Vila Třebotov