Pro pacienty

Podmínky přijetí

Pro přijetí k hospitalizaci je nezbytná žádost o přijetí:

 • Pacienty přijímáme na základě žádosti o přijetí, vyplněné praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem jiné odbornosti. Žádost k přijetí  
 • S vyplněním žádosti Vám ráda poradí sociální pracovnice Sára Čípová. 
 • Lékaři se mohou obrátit přímo na prim. MUDr. Z. Danzigovou,
 • Telefon: +420 257 899 937 / +420 736 750 851
 • E-mail: primar@nemocnice-trebotov.cz
 • K přijetí k hospitalizaci potřebujete:

  • překladovou zprávu nebo doporučení praktického lékaře obsahující diagnózy a terapii
  • občanský průkaz
  • kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny 

  Vstupní formality

  1. pacient podepisuje souhlas s hospitalizací a léčbou
  2. je seznámen s možností uložení cenností do trezoru nemocnice
  3. pacient poskytne jména a telefony osob, kterým smí lékař sdělit informace o zdravotním stavu
  4. uzavře s nemocnicí smlouvu o uložení peněz (důchodů) v pokladně nemocnice
  5. uzavře s nemocnicí smlouvu o ubytovacích a nadstandardních službách

  Co s sebou?

  • Hygienické potřeby – šampon, mýdlo, pastu na zuby či zubní protézy, kartáček, ručníky, žínky, používané pleťové krémy či mléka
  • Župan, noční prádlo, případně ponožky
  • Pevnou domácí obuv (bačkory na zip či přezku) – je nutné pro bezpečnou chůzi i rehabilitační činnost
  • Za cenné věci, šperky, elektroniku, finanční hotovost nemocnice nemůže ručit – doporučujeme nechat doma či uložit v nemocničním trezoru.

  Úschovna financí

  Informace o finančních úschovách pacientů:

  • Pacient je v den přijetí informován o tom, jak je nakládáno s důchodem, finanční hotovostí
  • Na základě souhlasu pacienta zajišťuje nemocnice dosílku důchodu za pacientem
  • Nemocnice zajišťuje prostřednictvím svého zmocněnce převzetí a vydání finančních hotovostí pro pacienty (důchody, soc. dávky, přeplatky…)
  • Převzaté hotovosti zůstávají uložené v úschově v pokladně nemocnice
  • Úschovy jsou vypláceny na vyžádání pacienta, po předložení OP, oproti podpisu a za přítomnosti rodinných příslušníků
  • Úřední hodiny pro výplatu úschov jsou v pracovní dny od 11.00 -14.45 hod., mimo tyto úřední hodiny se úschovy nevydávají
  • Poslední pracovní den v měsíci a první pracovní den v následujícím měsíci se úschovy nevyplácejí ani se nepřijímá finanční hotovost, a to z důvodu administrativních uzávěrek
  • Úschovy, které nebyly do konce kalendářního měsíce vyplaceny, jsou deponovány v bance na depozitním účtu až do doby propuštění pacienta. Poté je úschova poukázána za pacientem na adresu propuštění
  • V případě úmrtí je depozitní úschova nahlášena jako pozůstalost příslušnému soudu podle adresy trvalého bydliště pacienta
  • Nemocnice nezajišťuje pacientům platby z důchodů jako je inkaso, nájem, telefony, apod, jen u osamělých pacientů nebo po dohodě s určeným pracovníkem nemocnice.

  Informace ohledně důchodů a finančních depozit vám poskytne sociální pracovnice nemocnice.